Διαχείριση Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/149-das-stv/diax-das-stv

Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασ. συνεταιρισμούς, Συμβάσεις δέσμευσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες, Πρωτόκολλα εγκατάστασης & τελικής επιθεώρησης υλοτομίας, Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα & δασωθέντες αγρούς, Δημοπρασίες εκποίησης κατασχεθέντων δασ. προϊόντων, Απόφαση έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων δασοτεμαχίων έως 50 στρ., Καθορισμός τιμήματος δασ. Προϊόντων για ατομικές ανάγκες, Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων & αριθμός δικαιούχων ανά Τ. ή Δ.Κ.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
formatURL
id60142b1c-ed09-44f3-97e5-9993ddd8b7d3
package idcc05b9d6-4010-4383-9fd5-ed71fe5ca193
position3
revision id06760f9b-3f21-4569-ace7-3f3dc8e59425
stateactive