Διαχείριση Δασών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/149-das-stv/diax-das-stv

Εκμετάλλευση δημοσίων δασών από δασ. συνεταιρισμούς, Συμβάσεις δέσμευσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες, Πρωτόκολλα εγκατάστασης & τελικής επιθεώρησης υλοτομίας, Εγκρίσεις υλοτομίας σε αγροκτήματα & δασωθέντες αγρούς, Δημοπρασίες εκποίησης κατασχεθέντων δασ. προϊόντων, Απόφαση έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων δασοτεμαχίων έως 50 στρ., Καθορισμός τιμήματος δασ. Προϊόντων για ατομικές ανάγκες, Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων & αριθμός δικαιούχων ανά Τ. ή Δ.Κ.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id60142b1c-ed09-44f3-97e5-9993ddd8b7d3
package idcc05b9d6-4010-4383-9fd5-ed71fe5ca193
position3
revision id06760f9b-3f21-4569-ace7-3f3dc8e59425
stateactive