Δασοτεχνικά έργα

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/148-das-stv/das-erga-stv

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Δασικών έργων - Εργασιών, Περιλήψεις Διακηρύξεων δημοπρασιών δασοτεχνικών έργων, Απόφαση ορισμού επιβλέποντα, Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής εργασιών, Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών & ποιότητας υλικών, Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, Απόφαση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους, Απόφαση διακοπής εργασιών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 21, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 21, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
ide6d0e228-08aa-4dd3-85f4-7bd2d6a00b4e
package idcc05b9d6-4010-4383-9fd5-ed71fe5ca193
position2
revision ide19b2099-e814-4fc3-ad2a-13e2a3463d62
stateactive