Αρχείο Συμβάσεων γραφείου προμηθειών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Το αρχείο περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα για την σύναψη των συμβάσεων με τους προμηθευτές.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ιωάννης Γρηγορίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννης Γρηγορίου
Last Updated Οκτώβριος 3, 2018, 06:19
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 3, 2018, 06:19