Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών (NACE Rev.2 - Έτος βάσης 2005)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT03/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Last Updated Μάρτιος 22, 2016, 09:56
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2016, 09:55