Δείκτες Κόστους Εργασίας (NACE Rev.2 - Έτος βάσης 2008)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT06/-
Last Updated Μάρτιος 23, 2016, 06:43
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 23, 2016, 06:43