Δείκτες Ποιότητας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Αποτελέσματα μετρήσεων των Δεικτών Ποιότητας (Δ.Π.) των παρεχόμενων προς το κοινό (δημόσιων) υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/QualityIndicators/
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Απρίλιος 4, 2019, 11:42
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 14, 2015, 12:21