Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT24/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Last Updated Μάρτιος 22, 2016, 09:29
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2016, 09:29