Δελτία μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης κατεψυγμένων

Μηνιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατεψυγμένων για την Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
Last Updated Ιούνιος 26, 2018, 10:24
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 22, 2018, 09:47