ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Δημοσίευση δηλώσεων δρομολόγησης και τροποποιήσεις αυτών μέσω δελτίου τύπου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Last Updated Μάιος 4, 2018, 07:55
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2018, 07:54