ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Ανακοινώσεις για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού, αναφορικά με τροποποίηση ή ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. (Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για τα έτη 2014, 2015, 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Last Updated Φεβρουάριος 24, 2017, 10:11
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 22, 2017, 11:07