ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΚΠΠΑ

Προϋπολογισμός , απολογισμός, ισολογισμός

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=thematicCategory:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91%22&fq=organizationUid:%2255400%22&sort=recent&page=0
Δημιουργός info_kkpa@0280.syzefxis.gov.gr
Last Updated Αύγουστος 29, 2018, 06:02
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 24, 2017, 12:00