Διακηρύξεις διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τις Διακηρύξεις διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Δράμας όπως αναρτώνται στην Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 08:25
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 08:24