ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%22&fq=subject:%22%CE%95%CE%9A%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%226081%22&sort=recent&wt=json

Περιλαμβάνει τις Διακηρύξεις διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Δράμας όπως αναρτώνται στην Διαύγεια

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 12, 2018
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
id3768ce09-3bdb-44ed-baab-5598f23034ed
package id376d6235-de04-4588-871d-ec037a865f54
revision idf88f0746-b203-4aca-bea3-c1858ac3fe53
stateactive