Διακηρύξεις Διεύθυνης Δόμησης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τις διακηρύξεις υπηρεσιών της Διεύθυνσης δόμησης όπως αναρτώνται στην διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Last Updated Οκτώβριος 11, 2018, 10:40
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 10:25