Διακηρύξεις της Διεύθυνσης Διαφάνειας κ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Διακηρύξεις της Διεύθυνσης Διαφάνειας κ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.thessaly.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Last Updated Φεβρουάριος 4, 2016, 12:09
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 4, 2016, 12:06