Διανομή ΕΓΣΑ87 1:1000 Δ. Κέρκυρας

Αυτό το διανυσματικό σύνολο δεδομένων περιγράφει τον κάνναβο ΕΓΣΑ87, κλίμακας 1:1000. Οριοθετεί δηλαδή τις περιοχές που περιγράφονται στα αντίστοιχα φύλλα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚοΣΕ Δ. Κέρκυρας
Last Updated Νοέμβριος 16, 2017, 10:01
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 16, 2017, 08:56