Διατηρητέα κτίρια

Διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικοί τόποι, ιστορικά διατηρητέα μνημεία, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.mathra.gr/default_2401.aspx
Υπεύθυνος Συντήρησης Γιώργος Κατσούρος
Έκδοση 0.1
Last Updated Αύγουστος 24, 2015, 12:47
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 24, 2015, 11:45
Custom License Αναφορά στην πηγή/Παρόμοια διανομή/Ο φορέας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες, τα έγραφα και δεδομένα είναι ορθά και πλήρη. Όμως, δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτών./Ο φορέας δηλώνει ότι αποποιείται πάσης ευθύνης για τις περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση