ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συντήρηση λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Last Updated Απρίλιος 18, 2017, 08:05
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 18, 2017, 07:55