ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Απoφάσεις περί δημόσιων εποικιστικών εκτάσεων - Αποφάσεις άρθρου 46 Ν.4456/2017 - Αποφάσεις Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών - Αποφάσεις περί υδατοκαλλιεργειών - Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Last Updated Μάιος 26, 2019, 12:37
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018, 11:41