Αποφάσεις περί υδατοκαλλιεργειών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/100-day-km/apof-ydat

Παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση, μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων / Παραχώρηση χρήσης δημόσιων χερσαίων εκτάσεων (Ν.4282/2014, κεφάλαιο Β) / Χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων (Ν.4282/2014, κεφάλαιο Γ) / Κατάσχεση αυθαίρετων εγκαταστάσεων / Επιβολή διοικητικών κυρώσεων (Ν.4282/2014, κεφάλαιο Δ ) / Άδεια συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς / Άδεια αλιείας γόνου ιχθύων & λοιπών υδρόβιων οργανισμών (Π.Δ. 67/1981 23Α-διόρθωση 43Α, Π.Δ. 54/1978, Ν.2647/1998, Ν.3852/2010 ) / Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις μονάδων κατηγορίας B (Ν.4014/2011, Ν.4282/2014)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 11 μήνες
formatURL
id2fc17edf-b3d8-4e2f-a8d6-437e65ec3eb1
package id427aed9b-7c8a-494a-a738-9dd93ab517a2
position3
revision id5a4ae987-ccf1-4fb2-9471-7d683b04b882
stateactive