Αποφάσεις περί υδατοκαλλιεργειών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/100-day-km/apof-ydat

Παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση, μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων / Παραχώρηση χρήσης δημόσιων χερσαίων εκτάσεων (Ν.4282/2014, κεφάλαιο Β) / Χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων (Ν.4282/2014, κεφάλαιο Γ) / Κατάσχεση αυθαίρετων εγκαταστάσεων / Επιβολή διοικητικών κυρώσεων (Ν.4282/2014, κεφάλαιο Δ ) / Άδεια συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς / Άδεια αλιείας γόνου ιχθύων & λοιπών υδρόβιων οργανισμών (Π.Δ. 67/1981 23Α-διόρθωση 43Α, Π.Δ. 54/1978, Ν.2647/1998, Ν.3852/2010 ) / Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις μονάδων κατηγορίας B (Ν.4014/2011, Ν.4282/2014)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id2fc17edf-b3d8-4e2f-a8d6-437e65ec3eb1
package id427aed9b-7c8a-494a-a738-9dd93ab517a2
position3
revision id5a4ae987-ccf1-4fb2-9471-7d683b04b882
stateactive