Απoφάσεις περί δημόσιων εποικιστικών εκτάσεων

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/97-day-km/apofas

Παραχωρήσεις / Τροποποιήσεις / Παρατάσεις / Ανακλήσεις (Ν.994/1979, Ν.Δ.221/1974, Ν.4061/2012) / Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεων περί μεταβίβασης κοινόχρηστων γαιών (άρθρο 38 Ν.4447/2016)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id8929cf30-6af7-4e25-a26b-24a20a68ba15
package id427aed9b-7c8a-494a-a738-9dd93ab517a2
revision id52ff7666-279d-4556-ad36-e8650725c205
stateactive