Απoφάσεις περί δημόσιων εποικιστικών εκτάσεων

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/97-day-km/apofas

Παραχωρήσεις / Τροποποιήσεις / Παρατάσεις / Ανακλήσεις (Ν.994/1979, Ν.Δ.221/1974, Ν.4061/2012) / Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεων περί μεταβίβασης κοινόχρηστων γαιών (άρθρο 38 Ν.4447/2016)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 12 μήνες
formatURL
id8929cf30-6af7-4e25-a26b-24a20a68ba15
package id427aed9b-7c8a-494a-a738-9dd93ab517a2
revision id52ff7666-279d-4556-ad36-e8650725c205
stateactive