Πληροφοριακά έντυπα

URL: http://gdel.damt.gov.gr/index.php/opendata/77-dam-amth/dam-amth-entypa

Ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τη νομοθεσία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία άδειας διαμονής / έντυπα αιτήσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id1d9ac81a-3a52-44a6-a746-bc79a600827c
package id3fa1cf3a-be33-4b1a-8fb2-c096120be207
revision ida443b21a-08fe-4caa-a2d3-68afea3716e4
stateactive