Πληροφοριακά έντυπα

URL: http://gdel.damt.gov.gr/index.php/opendata/75-dam-km/dam-km-entypa

Ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τη νομοθεσία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία άδειας διαμονής / έντυπα αιτήσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
ida289e4f1-89df-433f-bc6b-a7890b9da01d
package id8520ffd9-8c20-421f-af6c-257b08f73d49
revision id4a2b1b95-4e37-42b3-af49-4013751aea4b
stateactive