Κατανομή και διάθεση κατάλληλων φυτών περιφέρειας ...

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/95-da-amt/diath-fyton

Σύνταξη Πίνακα κατανομής κατάλληλων φυτών για διάθεση σε δασικές υπηρεσίες και τρίτους, Απόφαση χορήγησης δενδρυλλίων εκτός διοικητικών ορίων Νομού, Έντυπα ενημέρωσης κοινού

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id2f300033-544c-457d-864d-aeb2eac60c8c
package id55f6e973-72c7-4103-80db-75a2a4a626ce
position3
revision id434d0bc7-ecd2-4e2d-a06e-c2d17a32a38c
stateactive