Δημοπράτηση έργων & Υπηρεσιών

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/93-da-amt/dimop-erg

Περιλήψεις διακηρύξεων Δημοπρασιών Δασοτεχνικών έργων, Απόφαση έγκρισης δημοπρασίας, Συμβάσεις

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id5066b992-b64f-42e1-a02a-9e71ff4dd836
package id55f6e973-72c7-4103-80db-75a2a4a626ce
position1
revision id0fbe8ab4-763d-4d43-9a24-e70b0b7034fd
stateactive