Οργάνωση Υπηρεσίας

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/92-da-amt/organ-ypir

Διοικητική Διάρθρωση, Απευθείας ανάθεση υλικών και υπηρεσιών, Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id517c246b-cd7b-41a8-b424-779f97fa16ec
package id55f6e973-72c7-4103-80db-75a2a4a626ce
revision id0b94edb4-b7c5-4949-aa47-f9e57d37429a
stateactive