Φυτώρια - Σποροσυλλογή

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/90-da-km/fytoria

Απόφαση διάθεσης φυτών και του τιμήματός τους, Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού – Τεύχους δημοπράτησης, Απόφαση έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού, Σύμβαση – Συμφωνητικό εκτέλεσης έργου ή προμήθειας υλικών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id04b8a87d-0a31-4dd3-90eb-857352ce2475
package ideacd65ae-4eb4-4bbe-a9f4-46c924cf9f51
position3
revision idd0f503d4-321e-48dc-bf99-38d5a113c2f4
stateactive