Προσωπικό–Οργάνωση / λειτουργία Υπηρεσίας

URL: http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/87-da-km/org-ypir

Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους, Συγκρότηση επιτροπών, Συμβάσεις προμηθειών, Αιτήματα δαπανών τακτικού προϋπολογισμού ΧΕΠ, Διαδικασίες ελέγχου οικονομικών στοιχείων ύστερα από ανάθεση έργων, εργασιών και προμηθειών στις Δημόσιες Επενδύσεις, και εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id39197783-0d2f-4842-b20a-fbf0d91b2d2d
package ideacd65ae-4eb4-4bbe-a9f4-46c924cf9f51
revision id3c0b3f24-74be-4265-b0b4-6ace3be3d106
stateactive