ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Έγγραφα, δεδομένα, πληροφορίες της Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276474%22&sort=recent
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Οκτώβριος 24, 2018, 08:34
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 24, 2018, 08:23