Έκδοση πράξεων σύστασης, διάλυσης, συγχώνευσης ...

URL: http://gdel.damt.gov.gr/index.php/opendata/54-dd/ekdosi-praxeon-ota

Έκδοση πράξεων κατόπιν ελέγχου νομιμότητας που αφορούν σε σύσταση, διάλυση, συγχώνευση δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ή μη αθλητικών δημοτικών εγκαταστάσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id40880a54-7659-46f1-87e0-41db17b28a47
package id75a37e6d-c09d-4769-92be-1f411e947e51
position4
revision id7b9874a0-a8f8-407c-9867-3e1f2924b193
stateactive