Οχήματα της ΑΔΜΘ

URL: http://gdel.damt.gov.gr/index.php/opendata/56-dd/oximata-admth

Εγκρίσεις υπερκατανάλωσης καυσίμων καθ' υπέρβασης των καθορισθέντων ανωτάτων ορίων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id45812398-e535-440d-b8c2-d1061e7a3063
package id75a37e6d-c09d-4769-92be-1f411e947e51
position6
revision idd3a89872-c14a-4206-a659-70248b8b1fa8
stateactive