Προσωπικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - ...

URL: http://gdel.damt.gov.gr/index.php/opendata/51-dd/prosopiko

Πράξεις διορισμού, απολύσεων, τοποθετήσεων υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ. Μετακινήσεις των Υπαλλήλων εντός και εκτός έδρας της Α.Δ.Μ.Θ.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
idceb19d99-d512-416e-8e08-1cc0f2787d9f
package id75a37e6d-c09d-4769-92be-1f411e947e51
position1
revision idb56c2323-48c1-49a5-9c12-78145f9c89f4
stateactive