Πράξεις διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, ...

URL: http://gdel.damt.gov.gr/index.php/opendata/53-dd/allages-ypal-ota

Πράξεις διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ και των Ν.Π. Τους Κλήση σε απολογία αιρετών, παραπομπή ή μη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο αιρετών, Έκδοση απόφασης πειθαρχικού ελέγχου

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
idea447e76-aaab-48bc-b714-66290242f596
package id75a37e6d-c09d-4769-92be-1f411e947e51
position3
revision idffd84123-0dbe-41ac-b8b4-7c3c23e404a4
stateactive