ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιλαμβάνει 8 Σύνολα δεδομένων : - Αποφάσεις Έγκρισης Πολεοδομικών Θεμάτων - Κατεδαφίσεις - Σύσταση Επιτροπών και Συγκρότηση Συμβουλίων - Προσφυγές κατά πράξεων Πολεοδομικών Υπηρεσιών - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση - Πρόστιμα - Διαχείριση Αποβλήτων - Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Last Updated Μάιος 27, 2019, 06:05
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018, 11:03