Κατεδαφίσεις

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/45-dpxs-km/tpse-km/katedaf

Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (αρ. 9 παρ.10 Ν.1512/85), Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 267/1998 (195 Α΄) και της σχετικής νομοθεσίας, Αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 8.5 του Ν.1512/85, Προκήρυξης Πρόχειρου ή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, Κατακύρωση Πρόχειρου ή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id087e40c4-0652-4e8a-9cdb-33605bc1e47c
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
position1
revision idd87178f0-c202-4d3b-a19a-98ecd382a35e
stateactive