Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/48-dpxs-km/tpxs-km/periv-adeio

Έγκριση, Ανανέωση, Tροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, Έγκριση Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), Προκαταρκτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικών απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2, Αποφάσεις Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 107017/2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) και σύνταξη σχετικών αποφάσεων, Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄) Εκ του άρθρου 3, η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων, Καθορισμός των χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων, Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2882/2001, Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2882/2001

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id2124dee1-02d7-4f81-86de-e0502c15783c
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
position4
revision id3d858a18-9cae-4b31-b0d4-1efc38731fc8
stateactive