Σύσταση Επιτροπών και Συγκρότηση Συμβουλίων

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/46-dpxs-km/tpse-km/syst-epitr-km

Σύσταση επιτροπών για την κρίση δυνατότητας υπαγωγής πρόχειρων αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4014/11 και άρθρο 12 Ν.4178/13, Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), Διορισμός τριμελούς επιτροπής επικινδύνων οικοδομών του Π.Δ. 13-4-29,

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
id6c4d195b-c800-4697-95a3-ac3277e7e867
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
position2
revision id60fa3f2c-525c-44b2-91b9-edb8d2be361f
stateactive