Σύσταση Επιτροπών και Συγκρότηση Συμβουλίων

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/46-dpxs-km/tpse-km/syst-epitr-km

Σύσταση επιτροπών για την κρίση δυνατότητας υπαγωγής πρόχειρων αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4014/11 και άρθρο 12 Ν.4178/13, Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), Διορισμός τριμελούς επιτροπής επικινδύνων οικοδομών του Π.Δ. 13-4-29,

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
id6c4d195b-c800-4697-95a3-ac3277e7e867
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
position2
revision id60fa3f2c-525c-44b2-91b9-edb8d2be361f
stateactive