Αποφάσεις Εγκρίσης Πολεοδομικών Θεμάτων

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/44-dpxs-km/tpse-km/apof-poleod-them

Έγκριση και αναθεώρηση Γ.Π.Σ, Έγκριση και αναθεώρηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. , Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχές για καθορισμό χώρων για ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας, Έγκριση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) που θα εκδοθούν σε εφαρμογή Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.), βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4269/2014., Aπόφαση μείωσης της απόστασης των κτιρίων από τον άξονα οδού του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου εντός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων., Η αναγνώριση ως κυρίας Δημοτικής ή Κοινοτικής οδού, Χορήγηση όρων δόμησης σε τυφλά οικόπεδα (άρθρο 20 παρ.10 του Ν.4258/14), Η κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 35, Καθορισμός ορίων οικισμών σύμφωνα με το από 24-4-85 ΠΔ (ΦΕΚ 181/Δ/1985) βάσει της εγκυκλίου 6/2006 ΥΠΕΧΩΔΕ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id6d561eb4-9db2-4f2b-a240-7128b256f09b
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
revision id148c1381-04af-4b93-90e3-487614c26f53
stateactive