Προσφυγές Κατά πράξεων Πολεοδομικών Υπηρεσιών

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/47-dpxs-km/tpse-km/prosf-poleod-ypir

Προσφυγή ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας κατά πράξεων Πολεοδομικών Υπηρεσιών για άρνηση χορήγησης έγκρισης εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών (άρθρο 60 παρ. 12 του ν.4313/2014)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 11 μήνες
formatURL
id7e075dde-62d7-4674-8ed5-c0833cf616df
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
position3
revision id645aedb3-252d-4a46-9662-7ba688e8d426
stateactive