Προσφυγές Κατά πράξεων Πολεοδομικών Υπηρεσιών

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/47-dpxs-km/tpse-km/prosf-poleod-ypir

Προσφυγή ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας κατά πράξεων Πολεοδομικών Υπηρεσιών για άρνηση χορήγησης έγκρισης εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών (άρθρο 60 παρ. 12 του ν.4313/2014)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id7e075dde-62d7-4674-8ed5-c0833cf616df
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
position3
revision id645aedb3-252d-4a46-9662-7ba688e8d426
stateactive