Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/51-dpxs-km/tpxs-km/kikl-rith

Έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Α.Δ. οικ. 99386/6-11-14 ΦΕΚ 3105Β/18-11-14), Έγκριση κυκλοφοριακών μελετών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Α.Δ.Θ.Στ.Ε. βάσει του άρθρου 52 του ΚΟΚ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id9893e7f9-e1a9-4f81-a819-8f8099ccffee
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
position7
revision idb8aa8244-aeae-43ce-86e9-f590611f0bf2
stateactive