Διαχείριση Αποβλήτων

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/50-dpxs-km/tpxs-km/diax-apovl

Έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τις περιφέρειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 36, παρ.4 του Ν.4042/2012), Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (εφόσον η συλλογή και μεταφορά πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της αντίστοιχης Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δηλαδή στην χωρική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας), Έγκριση εργασιών απορρύπανσης ρυπασμένων εδαφών (Κ.Υ.Α. 13588/2006) και σύνταξη αποφάσεων έγκρισης εργασιών, Η απόφαση αφαίρεσης των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και των παράνομων επιγραφών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
ide5501409-a798-4a29-8bc4-9df305534523
package id712e604f-ac23-46c5-9b83-6a025ad52422
position6
revision id8e46b06b-b11b-4b86-8a5d-52ff1b3fe424
stateactive