ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Περιλαμβάνει 15 Σύνολα δεδομένων: - Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Πολεοδομικές Εφαρμογές - Όροι Δόμησης Παρεκκλίσεις - Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων - Συγκρότηση Επιτροπών και Συμβουλίων -Απαλλοτριώσεις -Προσφυγές - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων - ΣΜΠΕ - Παρακολούθηση - Προστασία Περιβάλλοντος - Άδειες Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων - Διαδικασίες χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών - Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Οριοθετήσεις υδατορεμάτων - Γεωλογικές μελέτες καταλληλότητας - Χρήσεις γης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Last Updated Μάιος 27, 2019, 05:37
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018, 11:40