Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/57-dpxs-amth/tpse-amth/katedaf-afther

Η συγκρότηση συνεργείου για την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων, που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, Η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων που ανήκουν στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (άρ.9,παρ.10, ν.1512/85), Αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, αποπεράτωσης για κοινωνικούς λόγους και μετατροπής του προστίμου διατήρησης σε εφάπαξ, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.Β3 της υπ'αρ. 6/2011 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ (άρθρα 8 και 9 του ν.1512/85, άρθρο 2 παρ.1Β της υπ'αρ. 7587/12.2.2004 απόφασης του Υπ.ΠΕΧΩΔΕ/ΦΕΚ 372Β'), Έγγραφα προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων που εκδίδονται από τις

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id0afe61ae-96e1-4c44-9143-05aa18b010aa
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position3
revision id92793951-8cee-407e-acfa-177ba0df2023
stateactive