Διαδικασίες χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/64-dpxs-amth/tpxs-amth/xarakt-perioxon

Γνωμοδότηση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών, την οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, σε εφαρμογή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, Ι Γνωμοδότηση επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το χαρακτηρισμό περιοχών ως περιφερειακά πάρκα, την οριοθέτηση και τον καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, σε εφαρμογή Ειδικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης Οικολογικής Σημασίας, Αξιολόγηση Ειδικών Εκθέσεων Τεκμηρίωσης Οικολογικής ή άλλης Αξίας και σύνταξη αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το χαρακτηρισμό περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού, Σύνταξη Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έγκριση σχεδίων διαχείρισης των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενου τοπίου ή προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 7, 2019
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2019
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id0ba314af-44b3-4c85-959a-80a7e7205b29
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position10
revision idfeb2d412-3291-483e-90e4-86331b01c25b
stateactive