Όροι Δόμησης Παρεκκλίσεις

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/56-dpxs-amth/tpse-amth/opoi-domisis

Χορήγηση όρων δόμησης σε τυφλά οικόπεδα (άρθρο 20 παρ. 10 του Ν.4258/14), Γνωμοδότηση για την ίδρυση σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id19ecee02-00d4-4b6c-8f8a-729f587f8928
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position2
revision id6a4dfc17-48df-4dea-b437-0ee806e674d4
stateactive