Παρακολούθηση - Προστασία Περιβάλλοντος

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/62-dpxs-amth/tpxs-amth/prost-periv

Σύνταξη αποφάσεων επιβολής προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για ύψος προστίμων από 200.001€ έως 500.000€, Αξιολόγηση φακέλων για υλοποίηση εργασιών απορρύπανσης ρυπασμένων εδαφών (Κ.Υ.Α. 13588/2006 ή Π.Δ. 148/09) και σύνταξη αποφάσεων έγκρισης εργασιών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 7, 2019
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2019
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id300623f3-89a0-4625-83f7-bf23bf784862
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position8
revision id8fd3ce8d-687e-4739-8c02-bb0e5edc2c86
stateactive