Άδειες Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/63-dpxs-amth/tpxs-amth/syl-metaf-apovl

Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για τις περιφέρειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 36, παρ. 4 του Ν. 4042/2012), Έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, εφόσον η συλλογή και μεταφορά πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 7, 2019
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2019
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id51ac17e7-b647-496f-9759-856bf3ff28e7
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position9
revision id04dbb744-8d9f-4cae-b486-afc8098b06d9
stateactive