Πολεοδομικός Σχεδιασμός

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/54-dpxs-amth/tpse-amth/poleod-sxed

Η έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση Γ.Π.Σ. του Ν.2508/97, Η έγκριση και αναθεώρηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Ν. 2508/97, Η έγκριση πολεοδομικών μελετών ΒΕ.ΠΕ. που έχουν καθοριστεί με τα άρθρα 5 & 19 του Ν. 2545/97 και έχει ιδρυθεί Φορέας Διαχείρισης, Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχές για καθορισμό χώρων για ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας εφόσον προβλέπεται από εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (Ν. 2508/97)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
formatURL
id631d1dfb-9d24-4050-a9d3-6400769331c6
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
revision ide3828ea7-ba7d-45db-92a4-897b7274f42f
stateactive