Πολεοδομικός Σχεδιασμός

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/54-dpxs-amth/tpse-amth/poleod-sxed

Η έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση Γ.Π.Σ. του Ν.2508/97, Η έγκριση και αναθεώρηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Ν. 2508/97, Η έγκριση πολεοδομικών μελετών ΒΕ.ΠΕ. που έχουν καθοριστεί με τα άρθρα 5 & 19 του Ν. 2545/97 και έχει ιδρυθεί Φορέας Διαχείρισης, Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχές για καθορισμό χώρων για ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας εφόσον προβλέπεται από εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (Ν. 2508/97)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id631d1dfb-9d24-4050-a9d3-6400769331c6
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
revision ide3828ea7-ba7d-45db-92a4-897b7274f42f
stateactive