Γεωλογικές μελέτες καταλληλότητας

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/67-dpxs-amth/tpxs-amth/geolog-meletes

Έγκριση ειδικής γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας για οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες, προκειμένου να καθοριστούν τμήματα του οικισμού ως κατάλληλα για δόμηση

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 7, 2019
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2019
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id739156c3-9e00-4df0-badc-1cd17682b205
package id8f96781f-e873-4ab9-9796-093fde47eeb2
position13
revision id9c28003c-2993-4ffe-ba7a-56649019f4ca
stateactive